In veel kleinere gemeenten staat de lokale journalistiek onder druk. Dat is een risico voor de lokale democratie. Dat heeft Sybrand Buma gezegd in het programma WNL op Zondag. Hij wil dat minister Slob met gemeenten en provincies om tafel gaat om te kijken hoe lokale en regionale media kunnen worden versterkt. 

Volgens Buma vervullen journalisten een belangrijke en onmisbare rol als tegenmacht voor het lokaal bestuur. Zij moeten bestuurders kritisch ondervragen en misstanden aan het licht brengen. Door het verdwijnen van professionele lokale journalistiek ontbreekt die tegenmacht steeds meer op lokaal niveau. 

In het regeerakkoord is 5 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van de regionale onderzoeksjournalistiek. Ook heeft minister Slob een budget voor regionale en lokale journalistiek, dat tot nu toe op de plank is blijven liggen. Over de besteding van die gelden moet de minister snel afspraken maken met gemeenten en provincies. 

Buma ziet ook een rol voor de publieke omroep. Net als de BBC zou de NOS in haar nieuwsverslaggeving vaker door kunnen verwijzen naar het nieuws van lokale en regionale media. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.