CDA-offensief tegen zware criminaliteit: Straf criminelen zwaarder en bevries hun geld

CDA leider Sybrand Buma wil de criminaliteit in Nederland harder aanpakken. Hij komt vandaag met een pakket aan voorstellen die ervoor moet zorgen dat criminelen die onze samenleving ontwrichten sneller worden vastgezet en zwaarder worden gestraft. Ook moet al hun geld worden bevroren, zodat zij niet alsnog naar het buitenland kunnen vluchten om daar als een koning te leven.

Buma: “De invloed van de zware criminaliteit neemt toe. Dit probleem raakt niet alleen aan onze veiligheid, maar ook steeds meer aan onze democratie en onze rechtstaat. Wie is in dit land nog de baas? We moeten daarom harder optreden tegen criminelen en ze daar raken waar dat het meeste pijn doet, in hun portemonnee.”

De misdaad maakt per definitie misbruik van kwetsbare mensen: verslaving onder jongeren, misbruik van vrouwen in de prostitutie of afpersing van een boer in het buitengebied om zijn stal af te staan. Maar ook onze ambtsdragers, burgemeesters, wethouders, politieagenten, journalisten en anderen. Zij worden in hun functie steeds vaker bloot gesteld aan heftige bedreigingen, geweld en intimidatie vanuit de onderwereld.

“Alleen in een veilig land kun je in vrijheid leven. Alleen die veiligheid staat onder grote druk. Daarom wil het CDA hogere straffen, meer mogelijkheden om criminelen financieel aan te pakken en meer bevoegdheden voor politie en OM om de zware criminelen voor de rechter te krijgen,” aldus Buma.

1. Raak ze waar het pijn doet: portemonnee

 • We willen dat strafrechtelijke onder curatelestelling mogelijk wordt. Dat betekent dat we de tegoeden van criminelen bevriezen. Inclusief vorderingen en offshore bankrekeningen. Zo kunnen veroordeelde crimineel niet meer over eigen tegoeden/middelen beschikken en kan makkelijker geld terug worden gehaald.

 • We willen de invoering van de ‘wet onverklaarbaar vermogen’ naar Brits model. Dat houdt in dat de bewijslast wordt omgedraaid bij iemand met ongewoon hoge uitgaven of bij een onverklaarbaar groot vermogen bewijzen dat het geld rechtmatig is verkregen. Limiet: 50.000 euro.

 • We willen meer inzet en expertise van de FIOD voor het opsporen van georganiseerde criminaliteit. Ook willen we meer inzet op langtermijn onderzoeken.

2. Effectievere opsporing en proces

 • Er ligt nu teveel nadruk op de rechtsbescherming van zware criminelen. Nieuwe procedures/voorschriften belemmeren effectieve rechtsgang en leidden tot nog langere rechtszaken. Een gecompliceerde zaak met meerdere verdachten is een logistieke nachtmerrie voor het OM en leidt vaak tot lagere straffen. Dat moet stoppen. Straffen vallen lager uit en vaker vrijspraak vanwege complexe, lang durende rechtszaken.

 • Wij willen dat bij de modernisering wetboek strafvordering hier verandering in komt. Politie en justitie moeten meer middelen krijgen, die aansluiten bij het bestrijden van misdaad in deze tijd.

 • Wij willen passende bevoegdheden en instrumenten voor politie en Justitie voor bestrijding van criminaliteit in het digitale tijdperk. Voorbeeld: ontgrendelen van de smartphone. En de inzet van drones.

 • Wij willen verlaging van grens ongebruikelijke transacties, branches toevoegen en mogelijkheid voor gebiedsgerichte inzet mogelijk maken.

3. Zwaarder straffen

 • Wij willen een voortvarende behandeling en een zwaardere straf voor de lidmaatschap van criminele organisaties.

 • Wij willen hogere straffen voor bedreiging, intimidatie en het beramen van een aanslag.

 • Wij willen dat er een nieuw delict komt voor het ontwrichting van de democratie en het saboteren van het openbaar bestuur. We zien  burgemeesters, wethouders en ambtenaren die bedreigd worden en daardoor hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Dat geldt tevens voor de bedreiging van journalisten.

 • Wij willen dat de bedreiger betaalt: de kosten van beveiliging verhalen op de veroordeelde. Dat geldt ook voor het opruimen van drugsafval.

4. Pak ook tussenpersonen aan

 • Wij willen strengere regels en (evt. extern) toezicht op de tussenlaag tussen onder- en bovenwereld: advocaten, notarissen, makelaars, etc.

 • Wij willen systeemaanpak voor criminele families.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.