Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe privacywet die meer bescherming biedt aan onze inwoners. Door de AVG krijgt het CDA meer verplichtingen. Dit geldt voor het partijbureau, maar ook voor de afdelingen.

Mocht je nu al vragen hebben over dit onderwerp dan kun je deze mailen naar helpdesk@cda.nl

Nieuwe privacywetgeving

Praktische tips

Wachtwoorden

 1. Maak waar mogelijk gebruik van 2 Factor Authenticatie
 2. Schrijf je gebruikersnaam en/of wachtwoord nooit op.
 3. Gebruik voor verschillende systemen, verschillende wachtwoorden en verander deze regelmatig.
 4. Zorg dat je wachtwoord moeilijk te raden is:
  • Gebruik geen namen van bekenden
  • Combineer onsamenhangende woorden
  • Vervang letters voor symbolen
  • Hoe langer het wachtwoord: des te moeilijker te kraken

 

 

Verwisselbare media

 1. Scan het apparaat op virussen
 2. Beveilig het apparaat met een wachtwoord
 3. Berg het apparaat goed op, bij voorkeur in een gesloten ruimte
 4. Beperk de opgeslagen informatie tot een minimum
 5. Deel de informatie alleen met bevoegde partijen
 6. Gebruik geen gevonden of gekregen USB-sticks
 7. Meld verlies of diefstal bij je leidinggevende


Phishing mails

 1. Fraudeur lokt naar valse website waar slachtoffer gegevens achterlaat
 2. Worden niet altijd herkend door SPAM-filters!
 3. Phising mails kunnen virussen verspreiden
 4. Gebruikers installeren ongemerkt malware
 5. Voorkom problemen door:
  • Niet vertrouwde e-mail niet openen  
  • Klik niet op links in niet vertrouwde e-mail
  • Klik niet op download in niet vertrouwde e-mail


Verantwoord internetten

 1. Herken de betrouwbaarheid van websites. Denk aan:
  • Gebruik van https://
  • Identificatie informatie
 2. Weet waarvoor je toestemming geeft: lees algemene voorwaarden
 3. Wees voorzichtig met gratis downloads


Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Wat betekent dit?

 • Wanneer je gegevens van personen verzameld, dienen deze op de hoogte te zijn, toestemming hebben gegeven en hun rechten te kennen.
 • Je mag deze gegevens alleen voor een gewettigd doel verzamelen en niet voor andere zaken gebruiken.
 • Alleen de gegevens die voor dit gewettigde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
 • De verzamelde gegevens moeten correct zijn en blijven.
 • Tot slot mogen de verzamelde gegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het beoogde doel.
 • Wanneer je gegevens van personen verzameld, dienen deze op de hoogte te zijn, toestemming hebben gegeven en hun rechten te kennen.
 • Je mag deze gegevens alleen voor een gewettigd doel verzamelen en niet voor andere zaken gebruiken.
 • Alleen de gegevens die voor dit gewettigde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
 • De verzamelde gegevens moeten correct zijn en blijven.
 • Tot slot mogen de verzamelde gegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het beoogde doel.

Melding datalekken

Een belangrijke verplichting in de AVG is de verplichting om ernstige datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat het datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene, moet het lek ook gemeld worden aan de betrokkene. We spreken van een datalek op het moment dat daadwerkelijk persoonsgegevens verloren zijn gegaan of als een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten.

Belangrijke veranderingen voor burgers

Het invoeren van de AVG brengt een paar grote veranderingen met zich mee. Zo krijgen burgers van de EU bij de invoering van de AVG twee rechten waar ze voorheen niet over hebben beschikt. 

 • Recht om vergeten te worden: Op dit moment hebben mensen het recht om het CDA te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij eisen om de verwijdering door te geven aan alle andere organisaties, waar het CDA de gegevens aan heeft doorgegeven;
 • Recht op dataportabiliteit: Straks hebben mensen het recht om de gegevens die wij van hen hebben opgeslagen in een standaardformat te ontvangen. Dit moet ervoor zorgen dat zij hun gegeven makkelijk kunnen doorgeven aan een andere organisatie.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.