Het CDA moet als volkspartij beter weten wat er speelt in de samenleving. Het is daarom belangrijk om binnen en buiten de partij nadrukkelijk de dialoog te voeren. We hebben 55.000 leden, maar er zijn ruim zestien miljoen mensen in Nederland. Al die niet-leden hebben ook een mening over veel onderwerpen. Bij een bepaald onderwerp willen we zoveel mogelijk argumenten voor en tegen verzamelen. 

Onze dialoogmakers denken mee over hoe de dialogen kunnen worden vormgegeven en helpen bij de organisatie. Zo zoeken de dialoogmakers actief de verbinding met en tussen de bestaande visie- en metagroepen die elk een inhoudelijk thema verkennen en uitdiepen. Zij adviseren deze groepen desgewenst bij het organiseren van dialoog binnen hun thema, o.a. door het optimaal aanhaken van leden en niet-leden. 

Wat is het doel van Dialoog.Nu?

Het CDA moet als volkspartij beter weten wat er speelt in de samenleving. Het is daarom belangrijk om binnen en buiten de partij nadrukkelijk de dialoog te voeren. Waar leden en niet-leden mee kunnen praten en invloed kunnen hebben op de koers van de partij. Dialoog.Nu moet helpen bij het opstarten en organiseren van dergelijke dialogen.

Waarbij helpt Dialoog.Nu?

Als mensen de wens hebben om over een bepaald onderwerp een dialoog te organiseren, kunnen zij contact opnemen met de dialoogmakers. Zij denken mee en helpen bij het organiseren van een goede dialoog. 

Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van visiegroepen, meedenken bij de organisatie van lokale initiatieven zoals een CDA100, het geven van een deelsessies op het congres en een training of helpen bij strategische overleggen.

Wat doen de dialoogmakers precies?

De dialoogmakers zoeken actief de verbinding met en tussen de bestaande visie- en metagroepen die elk een inhoudelijk thema verkennen en uitdiepen. Zij adviseren deze groepen desgewenst bij het organiseren van dialoog binnen hun thema, o.a. door het optimaal aanhaken van leden en niet-leden. 

De dialoogmakers leveren een bijdrage aan de te ontwikkelen ‘instrumentenkoffer’ met methoden en (moderne) technieken om de dialoog tussen mensen van verschillende achtergronden (jong en oud, betrokken en meer op afstand, professionals en praktijkmensen) met elkaar in dialoog te verbinden.

Wat is er nieuw aan de Dialoog.Nu?

De dialoogmakers gaan proberen de dialogen modern in te richten. Met leuke werkvormen. En indien mogelijk proberen zij daar ook wat reuring omheen te organiseren. Daarmee willen de dialoogmakers de initiatiefnemers helpen om de bevindingen van de dialoog op de goede plaats binnen de partij te krijgen zodat het ook echt meegenomen kan worden.

Hoe vraag ik een dialoog aan?

Klik hier om een dialoogaanvraag (en de hulp van dialoogmakers) aan te vragen. 

Kan ik meedoen als dialoogmaker?

Welke rollen zijn er als dialoogmaker?

1. Begeleider van Visiegroepen
2. Begeleider van deelsessies Congres
3. Begeleider van strategische sessies (voor onder andere CDA bestuur)
4. Begeleider van lokale initiatieven zoals een CDA100
5. Adviesrol richting afdelingen (o.a. vormgeven dialoogvormen/sessies)
6. Facilitator van dialoogbijeenkomsten/trajecten lokale afdelingen

Waar moet je als dialoogmakers aan voldoen?

Als dialoogmaker heb je een open, creatieve en enthousiasmerende houding. Je bent ervaren in het begeleiden en stimuleren van dialogen. Daarnaast beschik je als dialoogmaker over goede didactische en communicatieve vaardigheden. Idealiter heb je kennis van groepsprocessen en debat- en dialoogmethoden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.