Het CDA zet in op het voorkomen van drugsgebruik en het aanpakken van drugscriminaliteit. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. Dit moet worden bestreden.

In een beperkt aantal, zes tot tien, (middel)grote gemeenten start het kabinet een experiment om te kijken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten daarvan zijn op de georganiseerde criminaliteit. Pas na een onafhankelijke evaluatie van het experiment, zal het kabinet bezien wat het te doen staat.

Er komt een speciale “Ondermijningswet” om de juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit op te lossen. Ook wordt een ondermijningsfonds ingesteld waarin 100 miljoen euro wordt gezet om criminaliteit aan te pakken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.