Carien Ekelmans

consulent opleiding & ontwikkeling Overijssel - Twente

Sinds 2006 ben ik Scholings- en Verenigingsconsulent voor Overijssel in het mooie Twente. De regio bestaat uit 12 afdelingen waar ik een goed contact heb met de bestuurs- en fractieleden. Samen met Ineke Mulder, Scholings- en Verenigingsconsulent voor N-W Overijssel  en Salland, zorg ik voor de scholing en het verenigingswelzijn van de 25 afdelingen in Overijssel.

Omdat  er steeds nieuwe mensen toetreden tot de besturen en fracties is het goed om het werk van het S.I. constant onder de aandacht te brengen. Persoonlijk contact acht ik van groot belang om te weten wat er leeft binnen een afdeling.

De commissie Training en Zorg waar de Scholings- en Verenigingsconsulent deel van uit maakt is momenteel actief op het gebied van permanente campagne. We organiseren trainingen en stellen plannen op, om samen met de afdelingen, het CDA weer sterk te maken.

E: overijsseltwente.si@cda.nl
T: 06-49293312

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.