Arie Slob

consulent opleiding & ontwikkeling Zuid-Holland

Arie Slob, scholingsconsulent Zuid-Holland.

Mijn naam is Arie Slob, woon in Noordeloos in de Alblasserwaard en velen verwarren mij met Arie Slob, fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer. Mijn standaardantwoord op de vaak gestelde vraag of we familie van elkaar zijn is, dat we kinderen van één Vader zijn!

Vanaf het begin van de jaren '80 ben ik consulent voor en van het CDA, eerst als scholingsconsulent en vanaf half jaren '90 ook verenigingsconsulent. In Zuid-Holland noemen we de beide functies regioconsulent, we hebben er 1 voor noord en 1 voor zuid, ik mag die voor zuid zijn. In Utrecht combineerde ik beide consulentschappen vanaf half jaren '90 tot begin van 2012. En ik begin nu eindelijk te leren en zien hoe de hazen in de politiek lopen..........!

Mijn drijfveer is gelegen in het met vele anderen inrichten van onze samenleving, we zijn de partij van de samenleving, vanuit een christelijk mens- en maatschappijbeeld.

Ik heb vele andere functies in het CDA, maar die zijn voor dit stukje minder relevant.

Ik vul zo'n 50% van mijn tijd met het CDA en de andere 50% met de Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB. Ik ben secretaris van Zuid-Holland met 80 afdelingen en heb diverse afgeleide functies waar ik u niet mee zal vermoeien. Het werk binnen het CDA en de PCOB lijkt in mijn functies erg op elkaar. Er zijn voor de afdelingen, hun besturen en hun leden.

Daarnaast ga ik sinds een jaar voor in diensten met verstandelijk gehandicapten in Dordrecht, dit inspireert mij buitengewoon.

Tot slot, naarmate het minder gemakkelijk gaat met het CDA vind ik mijn werk uitdagender en voor wat het scholingswerk betreft is mijn motto, dat het bedrijven van politiek geen ongeschoolde arbeid is!

mr Arie Slob

consulent in Zuid-Holland  

E: zuidholland.si@cda.nl
T: 06-51173181

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.