Beschermen wat van waarde is, daarom een sterk Europa

De wereld verandert in sneltreinvaart, en een sterke Europese Unie is van cruciaal belang om ons Europese waarden en welvaart in de toekomst te kunnen beschermen. Onze Europese manier van leven, in vrede, vrijheid en welvaart is geen vaststaand gegeven. We zullen moeten samenwerken om onze burgers te beschermen.

In het programma staat dat het CDA de komende jaren geen uitbreiding van de Europese Unie wil. ‘Zeker niet met Turkije, maar ook niet met andere landen. De Europese kernwaarden staan onder druk, en een pas op de plaats is nodig’, aldus Lijsttrekker Esther de Lange. Ook willen wij andere manieren van financieren introduceren. ‘We willen dat Europese subsidies voor een groot deel leningen worden, of in kleine delen worden uitgekeerd. Daarmee zorgen we dat landen veel voorzichtiger omspringen met het geld en dat het naar projecten gaat die een echte meerwaarde hebben.’ Voor een sterker Europa kiest de partij daarnaast voluit voor innovatie en ‘Made in Europe’. Met grootmachten als China en Amerika, moeten we als Europa één plan trekken en ‘Made in Europe’ als uitgangspunt nemen.

Doe mee!

Het komt er nu op aan!

De toekomst van Europa is in onze handen. Het CDA wil in Europa beschermen wat voor ons van waarde is. Hoe meer mensen wij de komende maanden kunnen overtuigen op het CDA te stemmen, hoe krachtiger wij dit geluid in het Europees Parlement kunnen laten horen.

Iedere donatie is daarbij meer dan welkom. Voor slechts 10 euro kunnen wij al 1000 geïnteresseerden online bereiken. Helpt u mee onze boodschap te verspreiden?

Steun onze campagne!

Doneren
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Indienen amendementen

Het CDA organiseert zijn verkiezingscongres op 9 februari 2019. Tijdens dat congres wordt het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld. Het CDA is een democratische partij: onze leden oefenen een belangrijke invloed uit op de besluitvorming. Het bestuur hecht zeer aan deze ledeninbreng.

Amendementen kunnen worden ingediend door provinciale afdelingen, door bijzondere organen (zoals de Commissie Buitenland en de Eduardo Frei Stichting), buitenlandse afdelingen, 100 leden gezamenlijk en bijzondere organisaties (zoals het CDJA en het CDAV).

Wie kan het indienen?

Provinciale afdelingen

Een lid mag een amendement indienen bij de provinciale ALV. Tijdens de ALV worden de ingediende amendementen behandeld. Ook wordt bepaald welke amendementen door de provinciale afdeling worden ingediend bij het CDA Partijbureau. Een provinciale afdeling mag maximaal vijftig amendementen indienen.

Buitenlandse afdelingen

Een lid mag een amendement indienen bij de buitenlandse ALV. Tijdens de ALV worden de ingediende amendementen behandeld. Ook wordt bepaald welke amendementen door de buitenlandse afdeling worden ingediend bij het CDA Partijbureau. Een buitenlandse afdeling mag maximaal tien amendementen indienen.

Gelieerde en bijzondere organisaties

De gelieerde en bijzondere organisatie, zoals het CDJA, het CDAV, de Eduardo Frei Stichting en de commissie Buitenland, mogen amendementen indienen op het programma. Ingeval van het CDJA en het CDAV dient hun ALV akkoord te gaan. De gelieerde en bijzondere organisaties mogen maximaal tien amendementen indienen.

Honderd individuele leden

Naast de ALV’s kunnen leden ook op een andere manier amendementen indienen op het verkiezingsprogramma, namelijk met honderd individuele leden. Dit mag tot een maximum van tien amendementen. Een groep van honderd leden dient hun amendementen direct in bij het CDA Partijbureau.

Hoe dien ik het in via een ALV?

Wil jij graag een amendement op het Europees verkiezingsprogramma indienen bij jouw ALV? Neem dan contact op met jouw organisatie, provinciale of buitenlandse afdeling voor informatie over de ALV (datum, tijd en plaats). Ook kun je op die manier vragen waar je de amendementen heen kunt sturen en tot wanneer je de amendementen kan indienen.

Deadlines

De deadlines voor het indienen van een amendement worden bepaald door het bestuur van jouw organisatie, provinciale of buitenlandse afdeling.

Hoe stuur ik de amendementen op?

Amendering kan uitsluitend digitaal, en uitsluitend in het format dat je kunt downloaden op deze pagina.

Format

In het format tref je de artikelen van het concept-verkiezingsprogramma aan, ingevoerd in kolommen. In de kolom rechts van de voorgestelde tekst kun je het amendement invoeren. Onderstreep alsjeblieft de voorgestelde aanpassingen, zodat duidelijk is welke wijziging je wilt aanbrengen. In de kolom daarnaast kun je een toelichting geven. Maak hier alsjeblieft gebruik van, zodat duidelijk is wat je met het amendement wilt bereiken. Dat vergemakkelijkt de discussie op het Partijcongres. Let op: alleen de genummerde beleidsartikelen kunnen worden geamendeerd; de overige tekst kan dus niet worden geamendeerd.

Amendementen indienen via de ALV

Dit staat uitgelegd onder het kopje ‘Hoe dien ik een amendement in via een ALV?’

Amendementen indienen bij het CDA Partijbureau

Dien je amendementen in namens honderd individuele leden? Of dien je amendementen in die zijn behandeld door de ALV van jouw provinciale afdeling, buitenlandse afdeling of organisatie? Dan kan indienen uitsluitend digitaal en uitsluitend via het bovengenoemde format.

Nogmaals: amendering kan uitsluitend digitaal. Het ingevulde format kun je mailen naar verkiezingen@cda.nl. Let op: vermeld daarbij alsjeblieft de naam van de afdeling of organisatie namens welke je de amendementen indient!

Deadline

Amendementen die worden ingediend door honderd individuele leden tezamen en amendementen die zijn goedgekeurd door de ALV van een provinciale afdeling, buitenlandse afdeling of organisatie moeten uiterlijk uiterlijk 19 december 2018 om 15.00 uur binnen zijn op het CDA Partijbureau.

Let op! De deadline van jouw provinciale afdeling, buitenlandse afdeling of organisatie is anders dan de deadline van het CDA Partijbureau.

Na 19 december, 15.00 uur worden er preadviezen bij de ingekomen amendementen opgesteld. De tekst van het concept, inclusief de amendementen en preadviezen zal in de week van 21 januari 2019 op de site worden gepresenteerd.

Vragen

Als je nog vragen hebt, kun je mailen naar verkiezingen@cda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.